Giới thiệu
Giới thiệu In
Thứ tư, 17/04/2013 14:45

Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục trong chương trình, kế hoạch giảng dạy các chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học;

Biên soạn giáo trình, bài giảng; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập thuộc nhiệm vụ của Khoa và Trung tâm;

Tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học công nghệ; cung cấp, chuyển giao các dịch vụ về đào tạo lý thuyết và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, thực phẩm, môi trường…;

Quản lý viên chức và người học theo phân cấp của Hiệu trưởng và của Khoa. Xây dựng và đề xuất kế hoạch phát triển, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên thuộc Trung tâm;

Quản lý cơ sở vật chất,  trang thiết bị của Trung tâm, đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Trưởng Khoa phân công.

 

 


TT. Công nghệ sinh học

truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen