Giới Thiệu
Giới thiệu Phòng In

1. Chức năng:
Phòng Hành chính - Tổng hợp giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác hành chính, công tác tổng hợp, lễ tân và đối ngoại của Nhà trường.
Tham mưu giúp Hiệu trưởng xây dựng quy định và thực hiện quản lý các mặt về công tác xây dựng cơ sở vật chất;
2. Nhiệm vụ:
- Chịu trách nhiệm về các mặt công tác: quản lý sử dụng kho tàng, điện, nước sinh hoạt, ăn ở v.v…, công tác sản xuất và các dịch vụ đời sống trong toàn Trường. Phòng đảm nhận thông tin hai chiều giữa Ban giám hiệu với các đơn vị trong Trường, giúp Hiệu trưởng chỉ đạo điều hành công tác chung.
- Nhận, phân loại, trình Hiệu trưởng và lưu trữ các công văn, thư báo, tài liệu,... đi và đến; hoặc chuyển đến các đơn vị chức năng để giải quyết, xử lý;
- Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, của đơn vị và cá nhân trong Trường trước khi trình Hiệu trưởng ký hoặc phê duyệt. Kiểm tra về tính chất pháp lý của các văn bản và các quy định về thủ tục hành chính trong phạm vi toàn Trường;
- Chuyển công văn, tài liệu, của lãnh đạo và các đơn vị gửi ra ngoài Trường. Đặt mua, tiếp nhận và phân phát báo chí đến các đơn vị trong Trường;
- Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật, tổ chức công tác lưu trữ các văn bản tài liệu, cấp giấy giới thiệu cho cán bộ công chức của Trường đi công tác, xác nhận người ngoài đến công tác tại Trường;
- Tập hợp các thông tin về mọi mặt hoạt động của các bộ phận trong Trường xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác hàng tháng, học kỳ và năm học; kịp thời phát hiện các khâu ách tắc trong công tác của đơn vị, đề xuất với lãnh đạo Trường các biện pháp khắc phục;
- Soạn thảo các loại công văn, tài liệu, văn kiện phục vụ cho công tác chung của Trường, các văn bản có tính chất tổng hợp như sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo Hội nghị, báo cáo đột xuất, cung cấp số liệu thống kê tổng hợp theo yêu cầu của lãnh đạo Trường và cấp trên;
-  Lập lịch công tác hàng tuần, phổ biến đến các đơn vị và đôn đốc thực hiện;
- Theo dõi, thực hiện công tác thi đua khen thưởng, lập hồ sơ xét khen thưởng cán bộ, công chức để trình Hiệu trưởng hoặc cấp trên phê duyệt;
- Tổ chức các cuộc họp, hội nghị cán bộ công chức hàng năm, gồm chuẩn bị nội dung, chương trình, mời và đón tiếp đại biểu (nếu có);
- Theo dõi công tác pháp chế và thanh tra, tiếp nhận các đơn khiếu tố và phân loại để chuyển đến nơi cần giải quyết. Kết hợp với Phòng tổ chức cán bộ, Ban thanh tra, các Phòng chức năng khác để tìm hiểu và đề xuất cách giải quyết. Tiếp nhận yêu cầu của cá nhân, tập thể trong và ngoài trường, bố trí thời gian để cá nhân và tập thể có nhu cầu gặp lãnh đạo Nhà trường;
- Đón tiếp khách đến Trường công tác, sắp xếp và hướng dẫn khách đến các đơn vị làm việc, quản lý nhà khách, các phòng họp và nơi làm việc của Ban Giám hiệu;
- Thực hiện công tác hiếu, hỉ, các cuộc thăm hỏi, chúc mừng xã giao theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
- Quản lý đất đai của toàn Trường. Quản lý các công trình kiến trúc, nhà ở, phòng học, các trang thiết bị máy móc, dụng cụ, công cụ lao động v.v. trong toàn Trường;
- Tổ chức tiếp nhận các công trình mới xây dựng xong, các công trình sửa chữa, có kế hoạch bố trí chỗ làm việc, học tập, sinh hoạt cho các đơn vị trong toàn Trường;
- Xây dựng kế hoạch và mua sắm vật chất của Nhà trường, theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị, vật tư phục vụ cho quá trình làm việc của các đơn vị trong Trường;
- Kiểm tra, kiểm soát công tác sử dụng điện, nước, vật tư v.v… của cá nhân và tập thể và làm thủ tục đề nghị thanh toán theo quy định; bảo đảm phục vụ công tác giảng dạy, học tập, làm việc và đời sống, sinh hoạt của CBVC và HSSV;
- Tổ chức triển khai cho các đơn vị thực hiện công tác an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, chống bão lụt, vệ sinh môi trường, trồng, chăm sóc cây; phòng bệnh trong toàn Trường;    
- Quản lý xe ô tô, lập kế hoạch và điều phối xe phục vụ cho các hoạt động của Trường theo quy định chung;
- Quản lý CBVC của đơn vị mình theo sự phân cấp của Hiệu trưởng;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.


- Văn phòng: Tầng 1 - nhà A1

- Điện thoại: 02043 874 265 - 0204 3674 527

 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen