Bộ môn Toán - Lý
Cán bộ - Giảng viên In
Thứ hai, 05/05/2014 13:42

STT

Họ và Tên

Trình độ

Chức vụ/chức danh

Email

Điện thoại

1

Diêm Đăng Huân

Tiến sĩ

Trưởng khoa

huandd@bafu.edu.vn

0918 628 656

2 Mai Thị Thanh Huyền Thạc sĩ Giảng viên chính maihuyen020871@gmail.com 0988 107 574
3 Nguyễn Thị Trầm Thạc sĩ Giảng viên tramtoan82@gmail.com 0979 966 040
4

Nguyễn Thị Mỹ Diên

Thạc sĩ Giảng viên nguyenthimydien@gmail.com 0985 726 399
5

Ngô Thị Tuyết

Thạc sĩ Giảng viên/P.Trưởng Bộ môn ngotuyet193@gmail.com 0985 344 418
6 Nguyễn Văn Tuấn Thạc sĩ Giảng viên (Cơ khí) tuandhnlbg@yahoo.com.vn 0976 103 880
7

Tống Hải Yến

Thạc sĩ Giảng viên haiyen84bg@gmail.com 0972 963 288
 


truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen