DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Vũ thị thùy linh 12/03/2001 Nữ Xóm 8 kim tân kim thành hải dương Khu vực 2 01-Không ưu tiên Đại học --------Ngành Đại học--------- 7 7,2 7,,3 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen