DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Nguyễn Văn Quân 10/02/1995 Nam Ninh Tào - Hợp Thịnh - Hiệp Hòa - Bắc Giang Khu vực 1 01-Không ưu tiên Đại học Quản lý Tài nguyên & Môi trường 5,9 6,6 6,7 2013 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen