DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Trần Văn péc 21/11/200 Nam Lũng đa - vân an - Hà quảng - Cao Bằng Khu vực 3 02-Dân tộc thiểu số Đại học Thú y 5,2 5,5 6,7 6,7 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen