DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Nguyễn Thị Thùy Linh 01/09/2001 Nữ Đồng Bèo - Trung Hưng - Mai Trung - Hiệp Hòa Bắc Giang Khu vực 2 01-Không ưu tiên Đại học Công nghệ thực phẩm 6,5 6,4 6,7 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen