DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Trần Thị Uyên 25/11/2001 Nữ Thôn Dăm,Xã Vũ Xá,Huyện Lục Nam,Tỉnh Bắc GIang Khu vực 1 01-Không ưu tiên Đại học Kế toán 7,3 7,2 7,6 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen