DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Phạm Thị Giang 13/08/2001 Nữ Tam Bình -Ngọc Thiện -Tân Yên -Bắc Giang Khu vực 2-NT 01-Không ưu tiên Cao đẳng Kế toán 6,9 7,5 7,9 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen