DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Dương Thị Quỳnh Hương 12/2/2001 Nữ Tân Thành_ Tân Môc_Lục Ngan_Bắc Giang Khu vực 1 02-Dân tộc thiểu số Đại học Kế toán 6,7 6.7 7.6 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen