DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Nguyễn Văn Thịnh 01/09/2000 Nam Số 173- đường Cao Kì Vân , Cung Nhượng 1 TP Bắc Giang Khu vực 1 01-Không ưu tiên Đại học Kế toán 5.6 6.1 7.0 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen