DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Phạm Linh Chi 22/02/2001 Nữ Phúc Lâm -Mỹ Đức -Hà Nội Khu vực 2 01-Không ưu tiên Đại học Công nghệ thực phẩm 6,8 6,9 7,6 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen