DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Lành Thế Kiên 26/10/2001 Nam Thôn 4 - Bến phà - Nghĩa hưng - Lạng giang - Bắc giang Khu vực 1 02-Dân tộc thiểu số Đại học Chăn nuôi 7.6 7.3 7.5 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen