DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Ngô Hoài Nhung 21/12/2000 Nữ Ngân Sơn - Minh Đức - Việt Yên - Bắc Giang Khu vực 2-NT 01-Không ưu tiên Đại học Kế toán 6,2 6,2 6,7 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen