DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Hoàng Đức Giang 03/01/2001 Nam Tân lập - tân trung - tân yên - bắc giang Khu vực 1 01-Không ưu tiên Đại học Công nghệ thực phẩm 6,2 6,5 7,7 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen