DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Trần Văn Hà 25/06/1995 Nam Thôn Mão 2- xã Chi Lăng- huyện Quế Võ- tỉnh Bắc Ninh Khu vực 2-NT 01-Không ưu tiên Đại học Quản lý đất đai 69 67 71 2013 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen