DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Hoàng văn Quang 07/03/1998 Nam Giành cũ - quý sơn - lục ngạn - bắc giang Khu vực 3 01-Không ưu tiên Đại học --------Ngành Đại học--------- 6.1 6.0 6.7 2016 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen