DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Tạ Quang Hà 15/08/1993 Nam Thắng Trí - Minh Trí - Sóc Sơn - Hà Nội Khu vực 2 01-Không ưu tiên Đại học Khoa học cây trồng 7.1 7.1 6.8 2012 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen