DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ HỌC BẠ THPT
Họ tên
NS
GT
Địa chỉ
K.Vực
Ư.Tiên
Bậc
Ngành
10
11
12
NTN
TBC
Ngô Văn Đại 11/12/2000 Nam Chùa hạ đồng thông tuấn mậu sơn động bắc giang Khu vực 2-NT 01-Không ưu tiên Đại học Khoa học cây trồng 6.0 5.9 6.0 2019 {tongdiemtn:value}
truyen 18+, truyen cuoi, truyen kiem hiep, tieu thuyet tinh yeu, doc truyen teen